<% @Language="VBScript" CodePage="1254" %> <% Server.ScriptTimeOut=300 %> <% Response.Buffer = TRUE %> <% '- ASPPLUS.Net Webmesaj Formu ------------------------------------------------- ASPPLUS_msg=REQUEST("ASPPLUS_msg") email=REQUEST("email") konu=REQUEST("adsoyad") If Request ("ASPPLUSASP") = "Yolla" Then CALL Webmail Else End if '------------------------------------------------------------------------------ SUB Webmail sid=Trim(Request("sid")) IF sid <> Session.SessionID THEN Response.Write "
# Uyarı : SessionID Değeri Geçersiz !
" Response.Write "
--------------------------------------------------------------------------------
" Response.Write "
Sayfayı Kapatıp - Açıp Tekrar Deneyin !
" Response.End END IF '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- If REQUEST("adsoyad")="" or len(REQUEST("adsoyad"))<3 or len(REQUEST("adsoyad"))>50 Then ASPPLUS_msg= "Ad Soyad Alanı Boş Bıraktınız!" Else '-------------------------------------------------------------------------- If Len(email) < 5 Then bIsValid = "False" Else If Instr(1, email, " ") <> 0 Then bIsValid = "False" Else If InStr(1, email, "@", 1) < 2 Then bIsValid = "False" Else If InStrRev(email, ".") < InStr(1, email, "@", 1) + 2 Then bIsValid = "False" End If End If End If End If IF bIsValid = "False" THEN ASPPLUS_msg= "Lütfen Geçerli Bir E-Mail Adresi Girin !" Else '-------------------------------------------------------------------------- '-------------------------------------------------------------------------- If REQUEST("mesaj_mail")="" or len(REQUEST("mesaj_mail"))<3 or len(REQUEST("mesaj_mail"))>3000 Then ASPPLUS_msg= "Mesaj Alanı Boş Bıraktınız !" Else '-------------------------------------------------------------------------- '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPPLUS_MyBody = " Canli yayin mesaj formu" & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & "----------------------------------------------------------" & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & " Mesaj: " & Request("mesaj_mail") & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & "----------------------------------------------------------" & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & " Ad Soyad: " & Request("adsoyad") & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & " E-Posta: " & Request("email") & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & "----------------------------------------------------------" & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & " IP: " & ip & vbCrLf ASPPLUS_MyBody = ASPPLUS_MyBody & "----------------------------------------------------------" & vbCrLf '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Const cdoSendUsingMethod = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing" Const cdoSendUsingPort = 2 Const cdoSMTPServer = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver" Const cdoSMTPServerPort = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport" Const cdoSMTPConnectionTimeout = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout" Const cdoSMTPAuthenticate = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate" Const cdoBasic = 1 Const cdoSendUserName = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername" Const cdoSendPassword = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword" Dim objConfig ' As CDO.Configuration Dim objMessage ' As CDO.Message Dim Fields ' As ADODB.Fields Set objConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration") Set Fields = objConfig.Fields With Fields .Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort .Item(cdoSMTPServer) = "smtp.strato.de" '-Mail server adresiniz ! /////////////////////////////////// .Item(cdoSMTPServerPort) = 25 .Item(cdoSMTPConnectionTimeout) = 10 .Item(cdoSMTPAuthenticate) = cdoBasic .Item(cdoSendUserName) = "info@merhabahamburg.de" '-Mail kullanıcı adınız ! /////////////////////////////////// .Item(cdoSendPassword) = "37463746" '-Mail parolanız ! ////////////////////////////////////////// .Update End With '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Set objMessage = Server.CreateObject("CDO.Message") Set objMessage.Configuration = objConfig With objMessage .To = "info@merhabahamburg.de" '-Serverınıza ait e-mail adresi (ÖNEMLİ) ! /////////////////////////////////// .From = email .Subject = adsoyad .TextBody = ASPPLUS_MyBody .Send End With Set Fields = Nothing Set objMessage = Nothing Set objConfig = Nothing '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ASPPLUS_msg= "Teşekkürler, Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir." Session("ASPPLUSGuvenlik")=TRUE Set objMailASPPLUS = Nothing '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- End If End If End If '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- End SUB %> Fm 96.0 Radyo Merhaba Hamburg - Hayata dair ne varsa...
   
 

 

 

 

 

 

Yaptığınız organizasyonları daha geniş kitlelere duyurmak için gerekli bilgileri bize mail ile iletiniz. Ayrıca organizasyonunuz ile ilgili hazırlayacağınız broşür ve afişlerde radyomuzun logosuna yer veriniz.

Önemli Not: Radyo Merhaba Hamburg logosu, hazırlayacağınız afiş ve flyer'lar da en üstte ve görünür bir şekilde yer almalıdır. Bu kriterlere uymayan kullanımlarda etkinlik anonsu yapılmayacaktır.

 

Logolarımızı indirmek için lütfen üstte ki resme tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 

CANLI YAYIN

iletişim

.

Stüdyo Telefon

040 325 99 03 96

.

Sms Hattı

0176 741 89 777

.

Canlı Yayın Mesaj

Adınız

">

Mail Adresiniz

">

Mesajınız

<%=ASPPLUS_msg%>